În conformitate cu Statutul Camerei de Comerț Peruano Române, conform Art. 20 si Art. 21, Asociația noastră a intreprinzătorilor privați, este constituită dintr-un Consiliu Director.
 
Asociația intreprinzatorilor peruano-română, este administrată și condusă de un Consiliu Director, ce va avea toate facultățile necesare pentru a gestiona Administrarea Asociației, în conformitate cu scopul social; cu excepția aspectelor legii peruane și a statutului ce atribuie aceste drepturi către Adunarea Generală.

Consiliul Directiv este compus de:

Membrii săi, pot fi asociați sau nu. Directori, sunt aleși de către Adunarea Generală, pentru o perioada de 2 ani, dar vor continua în funcție pâna vor fi desemnate persoanele ce îi vor inlocui. Directorii pot fi realeși.