Camera de Comerț Peruano Română (CCPR) este o organizație care se înființează din inițiativa unor firme din Peru și Romania interesate în a se apropia și a dezvolta colaborarea comercială, tehnologică, economică și culturală între cele două state. Suntem la început de drum și ne vom dezvolta ca organizație de afaceri care dorește să ofere mai multe servicii și sprijin pentru a promova comerțul exterior peruano-român. 

Potențialul economic al celor două țări – Peru si România – este de o imensă valoare pentru dezvoltarea unei cooperări economice și comerciale mult mai apropiate dintre ele. Cu toate că există o depărtare geografică mare între cele două țări, afinitatea culturală și lingvistică dintre cele două popoare de origine latină (România aflându-se in partea de est a continentului european, iar Peru în America Latină ca țară vorbitoare a limbii spaniole) ne apropie și ne invită să ne descoperim și să ne cunoaștem mai bine potențialul nostru economic si posibilitățile de colaborare. 

România de astăzi este moștenitoarea anticei Dacia (cucerită ulterior de romani) având, asemenea altor popoare din Europa, aceeași bază indo- europeană pe care s-a format vechiul continent. Poporul peruan cel de astăzi, s-a format ca popor hispano-american, fiind moștenitor al culturii Incașilor, una din cele mai înfloritoare si antice culturi in formarea popoarelor Americii, și al culturii hispanice și europene.

Camera de Comerț Peruano Română ne-am propus să fie un Forum activ pentru afacerile bilaterale. Noi, CCPR, dorim să fim podul de întâlnire al celor interesați în realizarea acestui scop.

Referitor la schimburile comerciale între cele două țări, firmele românești sunt interesate, de exemplu, în achiziționarea de noi produse peruane agroindustriale, fructifere, pește și produse derivate din pește-uleiuri, minerale, țesături și produse manufacturate din bumbac sau alpaca pentru industria de confecții românească, renumită în design vestimentar, fiind un furnizor de bază pe piața europeană. Trezește de asemenea interes pe piața românească produsele din lemn tropical și multe alte produse specifice zonei.

Peru, cu puternicul sau potențial de export, poate oferi foarte mult către piața românească. Noi dorim ca prin Camera de Comerț să facem cunoscută oferta peruană prin firmele din această țară interesate să pătrundă pe piața românească. Din septembrie 2012 se va încuraja și mai bine această tendință odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de Liber Comerț între Uniunea Europeană și Peru, astfel încât se vor lărgi afacerile și între Peru și România.

CCPR are ca misiune să promoveze și exportul românesc pe piața peruană. In Peru, dezvoltarea economică, exploatarea resurselor sale naturale foarte bogate, procesul de autosusținere permanentă în creșterea sa economica impun necesitatea de a lărgi relațiile cu firme din Uniunea Europeana, unde România ocupă un loc distinct mai ales în ce privește costurile de producție și tehnologia competitivă. Acest fapt, deschide posibilitatea ca Peru să întâlnească un partener foarte potrivit în Romania pentru diverse proiecte. Ca exemplu, după cum se știe companiile românești au o recunoscută experiență și tradiție industrială în special în sectoarele de inginerie tehnologică, de prospecțiuni în proiecte de petrol-gaz, geologie-minieră, construcția de platforme industriale, fabricarea de mașini – unelte, construcții navale, software, industria chimico-farmaceutică, echipamente cum ar fi turbine pentru hidrocentrale și centrale electrice, motoare etc. România este un important furnizor, în Uniunea Europeană, de componente, părți, piese și subansamble pentru instalații industriale. Competitivitate în Europa, costuri de producție și prestări de servicii de calitate, priceperea și buna competență tehnică a specialiștilor și inginerilor români, au determinat participarea multor companii românești la proiecte alături de firme și companii din Franța, Germania, Anglia, Italia etc. In Peru aceste companii românești pot să aibă ca partenere companiile peruane, să participe împreună la colosale lucrări de infrastructură, electrificare, construcții industriale etc. Companiile românești de specialitate pot participa, de asemenea, în calitate de contractanți sau subcontractanți, la diverse proiecte in Peru.

Multe companii românești sunt, în Uniunea Europeana, între cele mai competitive tehnic și prin costuri de producție, ca furnizori de piese, subansamble, părți componente și prestatori de servici inginerești cu mare succes. Companiile românești sunt furnizoarele unor recunoscute companii europene ca Renault, Siemens, Ford, și in diverse alte sectoare industriale Noua Cameră de Comerț Peruano Română, ce funcționează la Lima și în București, capitala României, va contribui fără îndoială, la o amplificare a relațiilor comerciale între cele două țări, la mai buna cunoaștere reciprocă a potențialului lor economic, deschizând oportunități mai bune de afaceri, spre binele si prosperitatea acestor firme și implicit a cetățenilor din cele doua țări.