În conformitate cu obiectivul de constituire ce sunt specificate in Statutul Camerei de Comerț Peruano Române din Lima, precum și pentru Reprezentanta sa în București, obiectul social al organizației noastre, este să dezvolte în activitatea sa, următoarele scopuri:

  • Promovarea interschimbului de bunuri și servicii între Peru și România, intensificând relațiile bilaterale și o nouă dinamică de interschimb informațional privind noi oportunități de afaceri.
  • A servi ca reprezentant ale intereselor economice generale și de comerț ale membrilor săi menținând principiile de echitate și o adecvată distribuție a resurselor și apărarea drepturilor sale.
  • A sprijini toate inițiativele ce pot promova orice activitate economico-socială ce pot contribui la dezvoltarea ambelor țări, așa cum va sprijini crearea de noi compani binaționale peruano-române.
  • Să prezinte către Guvernul din Peru și cel din Romania, și către autoritățiile sale, toate inițiativele, acordurile sau proiectele orientate să faciliteze creșterea a interschimbului comercial, precum crearea de proiecte de dezvoltare de afaceri între companii și firme în mod bilateral, recurgând la diverse instituții financiare publice și private pentru a obține realizarea lor, și implementarea în Peru și/sau în Romania.
  • Promovarea și realizarea de noi investiții peruane și romane, prin cooperare sau co-participare în diverse proiecte industriale, miniere, de infrastructură, construcție, de prospectare de petrol-gaze, prin implicarea firmelor din cele două țări.
  • Promovarea exporturilor și importurilor între cele două țări.
  • Organizarea și promovarea de evenimente la care să participe firme din cele două țări, pentru a face cunoscut atât potențialul economic din România și Peru cât si pentru un mai bun interschimb comercial.
  • Promovarea de informații și oportunități de afaceri existente între cele două țări oferind o atentie deosebită și sectorului turistic în mod reciproc.
  • Promovarea relațiilor de prietenie și cooperare reciproca între firmele și instituțiile reprezentative din cele două țări.
  • Deschiderea de unei Reprezentanțe a Camerei de Comerț Peruano Române la București, în România, cu scopul de a apropia, contacta și dezvolta proiecte de afaceri și legături de colaborare între companiile din aceste două țări.